English Ukraine

Úradná tabuľa


Vnútorné predpisy

Výročné správy

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2017

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2012

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2010

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2009

Habilitácie a inaugurácie

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk