TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Dlhodobý zámer

Dlhodobý zámer rozvoja FEIT UNIZA NA OBDOBIE 2021 – 2027

Základným strategickým cieľom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je dôsledné napĺňanie spoločenskej potreby výchovy odborníkov v oblasti elektrotechniky a informačných technológií, založený na tradičnom ponímaní jej vedeckého, vzdelávacieho a humanizujúceho poslania. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT),  hlásiaca sa k von humboldtovským princípom moderných univerzitných inštitúcií, chce byť medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou fakultou, akcentujúcou úzku spoluprácu s priemyselnými a výskumnými inštitúciami ako na Slovensku, tak aj v medzinárodnom priestore.

» Dlhodobý zámer rozvoja FEIT UNIZA na obdobie 2021-2027 [PDF]

Dlhodobý zámer rozvoja FEIT UNIZA v rokoch 2014 - 2020
ROZVOJOVÝ PLÁN FEIT UNIZA V ŽILINE (2008 – 2013)
Rozvojový zámer FEIT UNIZA v rokoch 2009 - 2013

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera