TikTok FEIT
English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

DÁVAME DO POZORNOSTI

21. septembra 2023
DÁVAME DO POZORNOSTI
všetkým študentom denného štúdia v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, že pridanie/zrušenie/zmena povinne voliteľných a výberových predmetov je možná iba v prvom týždni semestra, teda v termíne od 25.9.2023 do 29.9.2023.  Uvedené upozornenie vychádza z platnosti METODICKÉho USMERNENIa
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č. 7/2023

13. septembra 2023
Rozhodnutie dekana č. 7/2023
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológiíŽilinskej univerzity v Žiline udeľuje dňa 27. septembra 2023 v čase od 09.00 h – 13:00h d e k a n s k é    v o ľ n o pre všetkých študentov prvého
Čítať viac »

ROZHODNUTIE REKTORA č.  7/2023

31. marca 2023
ROZHODNUTIE REKTORA č.  7/2023
o udelení rektorského voľna Článok 1Úvodné ustanovenia Účelom vydania tohto rozhodnutia je udelenie rektorského voľna študentom Žilinskej univerzity v Žiline. Článok 2Predmet rozhodnutia rektora Rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom Žilinskej univerzity
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č. 2/2023

21. marca 2023
Rozhodnutie dekana č. 2/2023
Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológiíŽilinskej univerzity v Žiline udeľuje dňa 22. marca 2023 v čase od 07.00 h do 10.00 h dekanské voľno pre všetkých študentov dennej formy štúdia
Čítať viac »

Rozhodnutie dekana č. 1/2023

7. marca 2023
Rozhodnutie dekana č. 1/2023
upresnenie získavania dostatočného počtu kreditov na riadne ukončenie štúdia na FEIT. Na riadne skončenie štúdia pričom maximálne 5 % kreditov môže byť získaných z výberových predmetov, ak nie je v akreditačnom spise
Čítať viac »