TikTok FEIT
English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

Rozhodnutie dekana č. 1/2023

7. marca 2023
Rozhodnutie dekana č. 1/2023
upresnenie získavania dostatočného počtu kreditov na riadne ukončenie štúdia na FEIT. Na riadne skončenie štúdia pričom maximálne 5 % kreditov môže byť získaných z výberových predmetov, ak nie je v akreditačnom spise
Čítať viac »

Oznam o konaní ŠVOS

27. februára 2023
Vážení študenti,dovoľujem si Vás pozvať na študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS na FEIT UNIZA, ktorá sa uskutoční pre doktorandský stupeň pre oblasti výskumu: dňa 17. 3. 2023 od 10:00 hod. v
Čítať viac »

Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

23. februára 2023
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:  v
Čítať viac »

Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2023/2024

26. januára 2023
<strong>Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2023/2024</strong>
Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2023/2024 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo
Čítať viac »

Prospechové štipendia

8. novembra 2022
Prospechové štipendia
Milí študenti, oznamujeme Vám, že na našej web stránke FEIT a na nástenke v priestoroch pri Referáte pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy podľa osobných čísiel študentov (GDPR), ktorým bolo
Čítať viac »