English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov

Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov

22. mája 2020
V zmysle usmernenia dekana č. 3/2020 zverejnili katedry pokyny pre odovzdávanie záverečných prác pre akademický rok 2019/2020.
Čítať viac »

Tlač a viazanie záverečných prác v EDISe

11. mája 2020
EDIS spustili on-line objednávkový systém pre tlač a väzbu záverečných prác pre študentov UNIZA (bakalárske a diplomové práce). Študenti si môžu objednať väzbu práce v mäkkej väzbe, tlač práce (čiernobielu tlač, farebnú tlač,
Čítať viac »

Zmena akademického kalendára FEIT pre 2019/2020

9. apríla 2020
V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny
Čítať viac »
Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

6. apríla 2020
V súvislosti s veľkým množstvom otázok týkajúcich sa ďalšieho priebehu letného semestra, priebehu záverečných skúšok a prijímacieho konania pre druhý a tretí stupeň štúdia Vás chceme informovať, že v súčasnosti finalizujeme úpravu fakultného
Čítať viac »
Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

26. marca 2020
Vzhľadom na súčasnú situáciu a zrušenie prezenčnej formy výučby do odovlania vydal pán rektor príkaz na predčasné ukončenie ubytovnia študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.
Čítať viac »