English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

Príkaz rektora č. 1/2021

8. januára 2021
Príkaz rektora č. 1/2021
na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu
Čítať viac »

Úradné hodiny na referáte pre vzdelávanie

11. decembra 2020
Úradné hodiny na referáte pre vzdelávanie
z dôvodu čerpania dovoleniek bude referát pre vzdelávanie v dňoch 23.12.2020 – 8.1.2021 zatvorený
Čítať viac »

Stretnutie prvákov bakalárskeho štúdia s dekanom FEIT

11. decembra 2020
Stretnutie prvákov bakalárskeho štúdia s dekanom FEIT
Pozývame študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií na stretnutie s p. dekanom prof. Špánikom. Stretnutie bude dňa 15.12.2020 od 09:00 do 11:00 prostredníctvom MS Teams.
Čítať viac »

Prospechové štipendiá

22. októbra 2020
Prospechové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na základe
Čítať viac »

Odborové štipendiá

22. októbra 2020
Odborové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať / skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na
Čítať viac »