English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2019/2020

7. júla 2020
ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2019/2020
Deň – týždeň úradné hodiny dôvod 06.07.2020 – 09.07.2020 08:00 – 11:00 Úradné hodiny neplatia pre študentov počas vykonávania štátnych skúšok 13.07.2020 – 16.07.2020 08:00 – 11:00 20.07.2020 – 31.07.2020
Čítať viac »

Zmena úradných hodín Referátu pre vzdelávanie počas štátnic

14. júna 2020
Zmena úradných hodín Referátu pre vzdelávanie počas štátnic
Počas štátnych skúšok budú upravené úradné hodiny Referátu pre vzdelávanie FEIT UNIZA.
Čítať viac »

Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov

22. mája 2020
Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov
V zmysle usmernenia dekana č. 3/2020 zverejnili katedry pokyny pre odovzdávanie záverečných prác pre akademický rok 2019/2020.
Čítať viac »

Tlač a viazanie záverečných prác v EDISe

11. mája 2020
EDIS spustili on-line objednávkový systém pre tlač a väzbu záverečných prác pre študentov UNIZA (bakalárske a diplomové práce). Študenti si môžu objednať väzbu práce v mäkkej väzbe, tlač práce (čiernobielu tlač, farebnú tlač,
Čítať viac »

Zmena akademického kalendára FEIT pre 2019/2020

9. apríla 2020
V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny
Čítať viac »