English Ukraine

Oznamy FEIT pre študentov

Prospechové štipendiá

22. októbra 2020
Prospechové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na základe
Čítať viac »

Odborové štipendiá

22. októbra 2020
Odborové štipendiá
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať / skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 30.10.2020, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení. Na
Čítať viac »

Pedagogický proces na FEIT bude prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams

5. októbra 2020
Pedagogický proces na FEIT bude prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams
V zmysle Dodatku č. 1. k Príkazu rektora č. 15/2020, článku 1 bude pedagogický proces na FEIT prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams. Prednášky budú realizované podľa platného rozvrhu. Časové a
Čítať viac »

Prerušenie prezenčnej výučby

5. októbra 2020
Prerušenie prezenčnej výučby
Rektor Žilinskej univerzity v Žiline za účelom zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 a v rámci opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) na Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA),
Čítať viac »

Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2020/2021

28. septembra 2020
Prihlasovanie študentov FEIT UNIZA na Erasmus+ mobility v ak. roku 2020/2021
Oznamujeme študentom všetkých stupňov denného štúdia na FEIT UNIZA, že v ak. roku 2020/2021 majú možnosť absolvovať v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na niektorej z partnerských zahr. univerzít alebo
Čítať viac »