English Ukraine

Organizačné oddelenia dekanátu

Adresa:
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón:
ústredňa 041/5131111
sekretariát 041/5132051
E-mail: sekrdek@feit.uniza.sk


Tajomníčka fakulty
Ing. Katarína Jurošková
tel.: 5132052
fax: 5131515
katarina.juroskova@feit.uniza.sk
BD 106

Sekretariát dekana a podateľňa
Ing. Katarína Brodňanová
tel.: 5132051, 5254591
fax: 5131515
sekrdek@feit.uniza.sk
BD 123

Referát pre vzdelávanie
Bc.Viera Beláková, Bc. Emília Pekarová
tel.: 5132064, 2063
fax: 5131515
mob. +421 915 778 524
studref@feit.uniza.sk
BD 125

Referát pre personálnu prácu
Mgr. Darina Loncová
tel.: 5132054
fax: 5131515
darina.loncova@feit.uniza.sk
BD 103

Referát pre rozpočet a financovanie
Mgr. Ivana Horská Valíčková
tel.: 5132065
fax: 5131515
ivana.valickova@feit.uniza.sk
BD 102

Bc. Daniela Franeková
tel.: 5132055
fax: 5131515
daniela.piovarciova@feit.uniza.sk
BC 101

Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum
Mgr. Silvia Pirníková
tel.: 5132062
fax: 5131515
silvia.pirnikova@feit.uniza.sk
BC 103

Referát pre Štrukturálne fondy
Ing. Ivana Brídová, PhD.
tel.: 5132056
fax: 5131515
ivana.bridova@feit.uniza.sk
BC 101

Referát informačných technológií
doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Ing. Miroslav Markovič, PhD.

marek.roch@feit.uniza.sk, miroslav.markovic@feit.uniza.sk

tel.: 5131521, 5132229

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk