TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Organizačné oddelenia dekanátu

Adresa:
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón:
ústredňa 041/513 1111
sekretariát 041/513 2051
E-mail: sekrdek@feit.uniza.sk


Tajomníčka fakulty
Ing. Katarína Jurošková
tel.: +421 41 513 2052
mob: +421 918 987 921
katarina.juroskova@feit.uniza.sk
BD 106

Sekretariát dekana a podateľňa
Mgr. Ivana Horská Valíčková
tel.: +421 41 513 2051
mob: +421 917 619 412
sekrdek@feit.uniza.sk
BD 123

Referát pre vzdelávanie
Bc.Viera Beláková, Bc. Emília Pekarová
tel.: +421 41 513 2064, 2063
mob: +421 915 778 524
studref@feit.uniza.sk
BD 125

Referát pre personálnu prácu
Mgr. Darina Loncová
tel.: +421 41 513 2054
darina.loncova@feit.uniza.sk
BD 103

Referát pre rozpočet a financovanie
Bc. Daniela Franeková
tel.: +421 41 513 2055
daniela.franekova@feit.uniza.sk
BD 107

Ing. Mariana Kazimírová
tel.: +421 41 513 2056
mariana.kazimirova@feit.uniza.sk
BD 107

Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum
Mgr. Silvia Pirníková
tel.: +421 41 513 2062
silvia.pirnikova@feit.uniza.sk
BD 105

Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Brodňanová
tel.: +421 41 513 2070
katarina.brodnanova@feit.uniza.sk
BD 102

Referát informačných technológií
Juraj Remenec

juraj.remenec@feit.uniza.sk

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera