English Ukraine

Bakalárske štúdium

Študijné plány

Pozrite sa , aké predmety môžete študovať počas štúdia

Zápis do vyššieho ročníka

Termín zápisu do vyššieho ročníku je vždy schválený pre daný akdemický rok.

Dôležité oznamy


Dôležité termíny a udalosti

Termíny štátnych skúšok

Termíny promócií

Záver štúdia

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Peter Braciník, PhD. / +421 41 513 2057 / peter.bracinik@feit.uniza.sk