TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Uplatnenie absolventov

Na slovíčko s našimi absolventmi


Image

Automatizácia

(študijný odbor kybernetika)

Automatizácia je fenomén 21. storočia. Absolventi štúdijného programu Automatizácia sú špecialisti v oblasti spoľahlivej a bezpečnej komunikácie, spracovania informácií pre inteligentnú dopravu a moderný priemysel. Vedomosti z oblasti automatizácie a riadenia procesov s podporou informačných a komunikačných technológií uplatnia najmä pri prevádzke riadiacich a informačných systémov na procesnej a operatívnej úrovni.

Jozef, absolvent odboru Automatizácia
Jozef, absolvent odboru AutomatizáciaSubproject manager pre elektronické stavadlá - Siemens s.r.o.
Po nástupe do zamestnania bolo pre mňa príjemným zistením, že nemusím začínať, ako sa hovorí „od podlahy“. Štúdium zamerané na automatizáciu procesov v železničnej doprave mi poskytlo vedomosti, ktoré si priamo vyžaduje moje pracovné zameranie. Takisto mi pomohlo osvojiť si špecifický prístup k riešeniu úloh z oblasti dopravných zabezpečovacích systémov. Je zadosťučinením pozrieť sa späť s vedomím, že som školské lavice nedral nadarmo.

Image

Biomedicínske inžinierstvo

(študijný odbor elektrotechnika)

Absolventi študijného programu Biomedicínske inžinierstvo si uvedomujú, že nielen lekári môžu zachraňovať ľudské životy. Majú vedomosti zo základu lekárskych disciplín, lekárskej techniky a jej aplikácií, moderných prostriedkoch biomedicíny a ich bezpečného využitia pre diagnostické a liečebné účely. Dokážu navrhovať a konštruovať lekárske prístroje, poznajú proces vývoja nových medicínskych zariadení. Uplatnia sa v laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, v obchodných a servisných organizáciách.

Alexandra, absolventka odboru Biomedicínske inžinierstvo na FEIT
Alexandra, absolventka odboru Biomedicínske inžinierstvo na FEITSystémový analytik - GlobalLogic s.r.o.
So štúdiom na FEIT som veľmi spokojná. Počas štúdia som získala veľa zaujímavých informácií v oblasti prístrojov, senzorov a technológií využívaných v biomedicíne, ktoré teraz uplatňujem pri vývoji medicínskeho zariadenia.

Image

Elektrooptika

(študijný odbor elektrotechnika)

V súčasnosti spôsobuje nástup zariadení a systémov na báze svetla novú technologickú revolúciu nielen v priemysle a prenose dát, ale aj v medicíne a bežnom ľudskom živote. OLED, LED, lasery, CCD, CMOS, solárne články sú všetko príklady zariadení a technológií, ktoré sú založené na spracovaní svetla. A nielen to, Elektrooptika ponúka možnosť pochopiť a pracovať s pokročilými výrobnými technológiami a materiálmi pre svetelné systémy. V rámci štúdia sa študenti naučia programovať svet nových svetelných technológií a ako dostať svetlo na čip. Absolvent študijného programu Elektrooptika sa bude vedieť orientovať predovšetkým v nasledovných oblastiach: geometrická optika; vlastnosti optického žiarenia; princípy vláknovej optiky; elektronika a mikroprocesory; princípy nanotechnológií; princípy fotoniky; analýza a testovanie liniek z optických vlákien. Zároveň tiež: testovanie laserových zariadení a komponentov pre telekomunikácie, medicínu a ďalšie účely; testovanie optických, fotonických alebo zobrazovacích prototypov a zariadení; určenie komerčného, priemyselného alebo vedeckého využitia elektro-optických aplikácii alebo prvkov.


Image

Elektrotechnika

(študijný odbor elektrotechnika)

Moderné prepojenie výkonovej elektrotechniky a informačných technológií. Absolventi štúdijného programu Elektrotechnika ovládajú pokročilé návrhové techniky elektrických obvodov, rozvodov a sietí, sú špičkovými profesionálmi v oblasti výkonovej elektroniky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, programovania riadiacich systémov komplexných elektrotechnických zariadení, elektroenergetiky či mechatroniky. Uplatnia sa ako špecialisti v energetike, dizajnéri elektrických strojov, programátori mikrokontrolérov, sieťoví dispečeri, technici a projektanti. 

Tomáš, absolvent odboru Elektrotechnika
Tomáš, absolvent odboru ElektrotechnikaDoktorand na FEIT
Štúdium na FEIT mi ponúklo veľa informácií a poznatkov z oblasti elektrotechniky a elektroniky a je dobrým základom úspešnej kariéry. Veľmi kladne hodnotím aj prístup a ochotu zamestnancov na fakulte.

Image

Multimediálne technológie

(študijný odbor informatika)

Unikátny študijný program spája techniku, IT a umenie. Táto synergia robí z absolventov štúdijného programu Multimediálne technológie špecialistov na vytváranie multimediálneho obsahu nielen pre weby aj mobilné aplikácie v špičkovej technickej, estetickej aj výtvarnej úrovni. Absolventi dokážu pracovať s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií. Absolventi budú ovládať 3D modelovanie a získajú znalosti z game dizajnu. Uplatnia sa ako web dizajnéri, grafici, kameramani, tvorcovia multimediálneho obsahu, programátori počítačových hier, dizajnéri mobilných a 3D aplikácií.

Andrej, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvo
Andrej, absolvent odboru Multimediálne inžinierstvoDoktorand - Queen Mary University of London, UK
Na Elektrotechnickej fakulte som bol spokojný, pretože mi pomohla kriticky myslieť a logicky uvažovať v oblasti programovania. Nadobudol som vzdelanie a skúsenosti v oblasti 3D grafiky a animácie, ktoré mi pomohli presadiť sa v zahraničí.

Image

Komunikačné a informačné technológie

(študijný odbor informatika)

Budúcnosť komunikácie sa tvorí už dnes. Absolventi študijného programu Telekomunikácie môžu získať vedomosti o najmodernejších informačno-komunikačných technológiách, vedia ako fungujú počítačové a rádiové siete a môžu navrhovať optické a bezdrôtové systémy. S takýmito znalosťami sa ľahko zamestnajú vo firmách zameraných na IKT nielen ako výkonní, ale aj riadiaci pracovníci. Uplatnia sa ako IKT špecialisti, správcovia počítačových sietí, vývojári mobilných aplikácií, dizajnéri a programátori webových a databázových aplikácií, dizajnéri komunikačných systémov.

Andrej, absolvent odboru Telekomunikácie na FEIT
Andrej, absolvent odboru Telekomunikácie na FEITProduktový manažér - SWAN, a.s.
Štúdiom odboru Telekomunikácie na FEIT som získal veľa poznatkov a potrebný prehľad v informačno-komunikačných technológiách, ktoré využívam v pracovnom živote. Okrem základného štúdia som mal príležitosť pracovať v univerzitnom Vedecko-technologickom parku a rozvíjal som svoje kompetencie v oblasti podnikania a kariérneho rozvoja, kde som si vybudoval mnoho užitočných kontaktov. V neposlednom rade som si na univerzite počas štúdia užil bohatý spoločenský život spojený s akciami rôzneho druhu.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera