TikTok FEIT
English Ukraine

Spolupráca s priemyslom v oblasti PR a HR marketingu

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií dlhodobo kladieme dôraz na spoluprácu s priemyslom v kontexte svojho hlavného poslania, ktorým je moderné vzdelávanie postavené na kvalitnom výskume v oblastiach elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. Práve vynikajúca spolupráca s priemyselnými partnermi umožňuje študentom rozvoj kľúčových kompetencií už v priebehu štúdia, čím získavajú konkurenčnú výhodu v uplatnení po ukončení štúdia.

V súčasnej dobe fakulta spolupracuje s mnohými partnerskými subjektami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Medzi hlavné oblasti spolupráce s priemyselnými partnermi môžeme zaradiť:

  • zákazkový výskum, zameraný na oblasti elektrotechniky, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, dopravy a pod.;
  • výskumné aktivity na spoločných projektoch;
  • zadávanie a oponentúru bakalárskych, diplomových, dizertačných alebo semestrálnych prác;
  • podpora študentov sprostredkovaním odbornej praxe, stáží alebo brigád;
  • odborné prednášky a workshopy na základe požiadaviek priemyslu;
  • odborné prednášky a workshopy v rámci výučby na FEIT realizované odborníkmi z praxe.
  • efektívne zverejňovanie pracovných ponúk, brigád a stáži našim študentom a absolventom

V prípade, ak máte záujem spolupracovať s FEIT UNIZA v oblasti PR a HR pozrite si našu ponuku, s ktorou dokážete efektívne osloviť našich žiadaných študentov a absolventov.

Ďalšie informácie získate v letáku


Zlatí partneri

Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility

Strieborný partner

Siemens mobility

Bronzoví partneri

Siemens mobility
GoodRequest

Partneri

Robe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk