TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Spolupráca s priemyslom v oblasti PR a HR marketingu

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií dlhodobo kladieme dôraz na spoluprácu s priemyslom v kontexte svojho hlavného poslania, ktorým je moderné vzdelávanie postavené na kvalitnom výskume v oblastiach elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. Práve vynikajúca spolupráca s priemyselnými partnermi umožňuje študentom rozvoj kľúčových kompetencií už v priebehu štúdia, čím získavajú konkurenčnú výhodu v uplatnení po ukončení štúdia.

V súčasnej dobe fakulta spolupracuje s mnohými partnerskými subjektami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Medzi hlavné oblasti spolupráce s priemyselnými partnermi môžeme zaradiť:

  • zákazkový výskum, zameraný na oblasti elektrotechniky, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, dopravy a pod.;
  • výskumné aktivity na spoločných projektoch;
  • zadávanie a oponentúru bakalárskych, diplomových, dizertačných alebo semestrálnych prác;
  • podpora študentov sprostredkovaním odbornej praxe, stáží alebo brigád;
  • odborné prednášky a workshopy na základe požiadaviek priemyslu;
  • odborné prednášky a workshopy v rámci výučby na FEIT realizované odborníkmi z praxe.
  • efektívne zverejňovanie pracovných ponúk, brigád a stáži našim študentom a absolventom

V prípade, ak máte záujem spolupracovať s FEIT UNIZA v oblasti PR a HR pozrite si našu ponuku, s ktorou dokážete efektívne osloviť našich žiadaných študentov a absolventov.

Ďalšie informácie získate v letáku


Zlatí partneri

Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility
Siemens mobility

Strieborný partner

Siemens mobility

Bronzoví partneri

Siemens mobility
GoodRequest

Partneri

Robe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera