TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Prijímacie konanie

Milí uchádzači,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). V akademickom roku 2023/24 sa prijímacie konanie na inžinierske štúdium bude uskutočňovať podľa podmienok prijatia uvedených na v časti Podmienky prijatia.

Na základe Vami dodaných povinných príloh Vám oznámime, ktorú z podmienok prijatia na FEIT UNIZA spĺňate. V prípade, že budete zaradení na prijímaciu skúšku, je nutné úspešne absolvovať prijímací test. Test pozostáva z 30 otázok s maximálnym bodovým ziskom 100 bodov a je zostavený z tematických okruhov pre štátne skúšky v tom programe na FEIT UNIZA, na ktorý nadväzuje daný študijný program. Príslušné tematické okruhy sú dostupné TU.

Otázky v teste pre každý študijný program sú kombináciou otázok s odpoveďou formou výberu zo 4 možností (za max. 3 body), otázok s odpoveďou formou krátkeho textu (max. 4 body) a otázok s odpoveďou formou dlhého textu (max. 5 bodov). Pre Vašu predstavu a otestovanie si takejto formy testu sme pre Vás pripravili vzorový test, kde sú uvedené vybrané otázky pre každý študijný program inžinierskeho štúdia.

Vzorový test pre všetky študijné programy je k dispozícií TU. Každému študijnému programu je venovaná jedna sekcia. Prejdite si na plánovaný študijný program pomocou tlačidiel v dolnej časti. Na záver si môžete pozrieť Vašu úspešnosť.

Držíme palce a prajem veľa úspechov.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera