TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Na koho sa obrátiť

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
e-mail: peter.hockicko@feit.uniza.sk
tel.: 041/513 2058

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné styky
e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk
tel.: 041/513 2066

Mgr. Silvia Pirníková
Referentka pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum:
e-mail: silvia.pirnikova@feit.uniza.sk
tel: 041-513 2062

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera