TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Doktorandské štúdium

Témy

Termín podania prihlášky

30.5.2024

Termín prijímacieho konania

17.6.2024

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@fel.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@fel.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera