English Ukraine

Doktorandské štúdium

Témy

Termín podania prihlášky

do 03.06.2021

Termín prijímacieho konania

23.06.2021

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@fel.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@fel.uniza.sk