TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Čo je to centrum (excelentnosti)

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor.

Výsledky výskumu a vývoja centra excelentnosti sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov.

Na FEIT vznikli 2 centrá excelentnosti, ale aj 1 kompetenčné centrum.


Zoznam centier excelentnosti

CEVESMK
Centrum excelentnosti výkonných elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty

CEVESMK II

Elektrotechnika.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2050
e-mail: pavol.spanik@feit.uniza.sk

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
tel.: +421 41 513 2212
e-mail: milan.dado@feit.uniza.sk


Kompetenčné centrum

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

Biomedicínske inžinierstvo.

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
tel.: +421 41 513 2200
e-mail: robert.hudec@feit.uniza.sk

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

Dopravné služby.

doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

tel.: +421 41 513 3463

e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Ing.Katarína Kanderová

tel.: +421 41 513 3462

e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera