English Ukraine

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky (vedecká rada) / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk