English Ukraine

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PORADCOV 2020/2021

Študijný program
Študijní poradcovia
Bakalársky stupeň
automatizácia
Ing. Peter Nagy, PhD., AB 213, kl. 3357
autotronika
doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD., AB 024, kl. 1643
biomedicínske inžinierstvo
Ing. Michal Gála, PhD., AB 312, kl. 2148
komunikačné informačné technológie
Ing. Michaela Holá, PhD., IAS Liptovský Mikuláš
elektrotechnika (KME)
Ing. Michal Praženica, PhD., AB 115, kl. 1627
elektrotechnika
doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., BD 209, kl. 2162
multimediálne technológie
Ing. Miroslav Uhrina, PhD., BB 322, kl. 2253
komunikačné informačné technológie
Ing. Darina Jarinová, PhD., BD331, kl. 2232
Inžiniersky stupeň
aplikovaná telematika
Ing. Peter Nagy, PhD., AB 213, kl. 3357
biomedicínske inžinierstvo
Ing. Michal Gála, PhD., AB 312, kl. 2148
elektroenergetika, elektrické pohony
doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., BD 209, kl. 2162
fotonika
RNDr. Jana Ďurišová, PhD., BB 414, kl. 2312
riadenie procesov
Ing. Peter Nagy, PhD., AB 213, kl. 3357
telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Ing. Darina Jarinová, PhD., BD331, kl. 2232
multimediálne inžinierstvo
Ing. Miroslav Uhrina, PhD., BB 322, kl. 2253
výkonové elektronické systémy
Ing. Michal Praženica, PhD., AB 115, kl. 1627

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@fel.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@fel.uniza.sk