TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Disciplinárna komisia

Členovia disciplinárnej komisie FEIT UNIZA

Predsedníčka

prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.

Členovia komisie

prof. Ing. Peter Počta, PhD.

prof. Ing. Peter Braciník, PhD.

Členovia študentskej časti komisie

Ing. Pavel Stanko

Bc. Adam Žiačik

Tomáš Barč

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera