TikTok FEIT
English Ukraine

Disciplinárna komisia

Členovia disciplinárnej komisie

Predsedníčka

prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.

Členovia komisie

prof. Ing. Peter Počta, PhD.

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

Členovia študentskej časti komisie

Ing. Ivana Králiková

Alexandra Lukáčová

Július Litvík

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk