English Ukraine

Projekty a granty


Vedecko-výskumné projekty (odkazy)

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk
Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk