TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Projekty riešené na FEIT za posledné roky na základe údajov Výročnej správy FEIT

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera