TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Ponuka štipendií

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií udeľuje študentom všetkých štúdiných programov nasledovné štipendiá: odborové, prospechové, mimoriadne alebo sociálne.

0
€/rok
Maximálna možná výška štipendia
0
Výška vyplatených štipendií v roku 2023
0
študentov - žiadateľov

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera