English Ukraine

Akademický kalendár FEIT

Akademický rok trvá
01.09.2019 – 31.08.2020
ZÁPISY ŠTUDENTOV
1. ročník bakalárske štúdium Žilina
08.07.2019 - 09.07.2019
2. ročník bakalárske štúdium Žilina
16.09.2019
3. ročník bakalárske štúdium Žilina
17.09.2019
1. ročník inžinierske štúdium Žilina
18.09.2019
2. ročník inžinierske štúdium Žilina
19.09.2019
1., 2. a 3. roč. doktorandské štúdium Žilina
02.09.2019
Inštitút Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš
17.09.2019
Zápis po 2. kole prijímacieho konania BŠ (Žilina + IAS LM)
10.09.2019
ZIMNÝ SEMESTER (pre všetky ročníky postupne)
1. ročník bakalárske štúdium Žilina
23.09.2019 – 20.12.2019
Skúškové obdobie
07.01.2020 – 14.02.2020
LETNÝ SEMESTER (pre 1. a 2. ročník BŠ a 1. ročník IŠ)
Obdobie výučby
17.02.2020 – 15.05.2020
Skúškové obdobie
18.05.2020 – 10.07.2020
Prihlasovanie na pv a v predmety
09.03.2020 – 10.03.2020
LETNÝ SEMESTER pre 3. ročník BŠ
Obdobie výučby pre 3. ročník BŠ – 8 týždňový
17.02.2020 – 09.04.2020
Skúškové obdobie pre 3. ročník BŠ
14.04.2020 – 07.05.2020
Kontrola štúdia pre 3. ročník BŠ - povinná
11.05.2020
Odovzdanie BP
12.05.2020
ŠS – BŠ
08.06.2020 – 10.06.2020
2. kolo štátnic
03. – 04.09.2019
LETNÝ SEMESTER pre 2. ročník IŠ
Obdobie výučby pre 2. ročník IŠ – 6 týždňový
17.02.2020 – 27.03.2020
Skúškové obdobie pre 2. ročník IŠ
30.03.2020 – 30.04.2020
Kontrola štúdia pre 2. ročník IŠ - povinná
04.05.2020
Odovzdanie DP
05.05.2020
ŠS - IŠ
01.06.2020 – 03.06.2020
2. kolo štátnic
03. – 04.09.2020
Zadania DP a BP do
20.12.2019
Promócie IŠ
17.06.2020
Promócie BŠ – Žilina + IAS LM
18.06.2020
Prijímacie konanie – bakalárske štúdium
22.06.2020
Prijímacie konanie – inžinierske štúdium
24.06.2020
Prijímacie konanie – doktorandské štúdium
25.06.2020
2. kolo – prijímacie konanie pre AR 2020/2021 (BŠ)
20.08.2020
zápis 9.9.2020
2. kolo – prijímacie konanie pre AR 2020/2021 (IŠ)
04.09.2020
zápis 16.9.2020
Deň otvorených dverí
04.02.2020
Predpokladaný začiatok výučby v AR 2020/21
21.09.2020