TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zahraniční fakultní partneri

FEIT spolupracuje s nasledujúcimi zahraničnými inštitúciami v rámci uzatvorených dohôd o spolupráci, ktorých účelom je najmä rozvíjať akademickú výmenu a spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu:


FEIT má tiež nezmluvnú spoluprácu s ďalšími zahraničnými inštitúciami, najmä:
Zahraniční fakultní partneri v programe Erasmus+

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera