TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Partnerské stredné školy

Partnerský program je ocenením vynikajúcej spolupráce FEIT UNIZA
s vybranými strednými školami a gymnáziami.

 

Byť partnerskou strednou školou má množstvo výhod.

podpora stredných škôl, napríklad počas ich dní otvorených dverí,

zvýhodnené podmienky pri poskytovaných školeniach zo strany FEIT

špeciálne dni otvorených dverí na FEIT

podpora výučby na stredných školách

a iné

Image

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera