TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zápis na štúdium

pre študentov 1.ročníka Bc. štúdia na akademický rok 2024/25

Tým, že ste boli prijatý na bakalárske štúdium na akademický rok 2024/2025, Vám vzniká právo na zápis.

Požiadať o zápis je potrebné prostredníctvom Vašej elektronickej prihlášky/ žiadosť o zápis - https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

Termín  podania žiadosti o zápis je do 16.7.2024.

V prípade potreby kontaktujte: studref@feit.uniza.sk

Referát pre vzdelávanie FEIT

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera