English Ukraine

Dosiahnuté úspechy

Táto stránka sa v súčasnosti stále napĺňa. Prosíme o strpenie.

Ing. Tibor Petrov, PhD., prof. Ing. Milan Dado, PhD., prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.:
Best paper Award za článok na 6. EAI medzinárodnej konferencii Smart Cities.


RNDr. Robert Menkyna, CSc.:
Pamätný list primátora mesta Liptovský Mikuláš „Za vynikajúce pedagogické výsledky a mimoriadnu angažovanosť pri výchove a vzdelávaní


prof. Ing. Mária Franeková, PhD.:
Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 024 ŽU-4/2012: Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie (zodpovedný riešiteľ).


prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.:
Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce UNIZA.

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk