Skúma fotoniku – technológiu 21. storočia. Talentovaná doktorandka Petra Urbancová získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

Študentka obstála vo veľkej konkurencii vedcov v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.

Talentovaná doktorandka Ing. Petra Urbancová získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020 v národnej súťaži mladých a úspešných vysokoškolákov. Táto súťaž sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied a udeľuje ju JCI Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). Študentka Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) obstála vo veľkej konkurencii vedcov v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.

Mladá študentka Petra Urbancová získala ocenenie za doterajšie vedeckovýskumné výsledky v oblasti fotonických a plazmonických štruktúr. Fotonika je veda o svetle a o aplikáciách, kde sa svetlo využíva. Pokrýva oblasť komunikačných technológií, zelenej energie, ale aj ľudského organizmu, kde zasahuje biofotonika. Oblasť optiky, fotoniky a materiálových technológií stále napreduje, svetlo má niektoré parametre, ktoré sa javia ako veľmi výhodné na najbližšie obdobie budúcnosti a zdá sa, že sa oplatí do toho investovať.

Výskumníčka z FEIT UNIZA pracuje s najmodernejšími 3D technológiami, v ktorých vyvíjajú čipy a senzory častokrát také malé ako priemer ľudského vlasu. Vyvíjať senzory s vysokou citlivosťou a integrovať ich do čipov a malých zariadení, navrhovať biologické aplikácie alebo biočipy, ktoré by mohli tieto senzory integrovať a rozšíriť množstvo informácií napríklad o vlastnostiach kvapalín tak, ako to dnes poznáme z tzv. smart hodiniek, je silnou motiváciou nielen pre vedcov, ale aj pre priemysel a komerčné využitie v praxi.

Očakáva sa, že 21. storočie bude závisieť od fotoniky rovnakou mierou ako bolo 20. storočie závislé od elektroniky. O tom, že optika a fotonika majú výrazné postavenie medzi vednými disciplínami hovorí aj fakt, že v roku 2014 bola udelená Nobelova cena vo fyzike za bielu resp. modrú LED,v roku 2018 trojici vedcov za vývoj optickej pinzety a za vývoj vysoko intenzitných ultrakrátkych laserových pulzov, pomocou ktorých sa dnes bežne vykonávajú laserové operácie očí.

Petra Urbancová v laboratóriu

Ing. Petra Urbancová je aktívnou účastníčkou odborných vedeckých konferencií doma aj v zahraničí. Na medzinárodnej konferencii ADEPT 2019 v Štrbskom Plese vyhrala súťaž príspevkov doktorandov. Je členkou riešiteľských kolektívov 4 grantov z oblasti fotoniky a technológií. Počas výskumu na svojej dizertačnej téme otvorila novú zaujímavú spoluprácu s odborníkmi z VŠB TU v Ostrave. Úspešne publikuje, pracuje v špičkových tímoch a svojou prácou chce motivovať aj ďalších mladých a zvedavých ľudí.

„Moje doktorandské štúdium nadväzuje na veľmi moderný inžiniersky študijný program fotonika, ktorý sleduje trendy implementácie svetla do nových technológií. Tento študijný program prináša študentom nielen teoretické poznatky, ale takisto aj praktické zručnosti, ktoré môžu získať prácou v laboratóriách, ktoré sú im plne k dispozícii. Prostredníctvom svojich bakalárskych a diplomových prác participujú na odborných témach a svoje prvé vedecké výsledky vedia získať už počas štúdia. Študenti študijného programu fotonika, rovnako ako moji bývalí spolužiaci nemajú problém nájsť uplatnenie v špičkových firmách ako na Slovensku, tak aj u našich susedov v Českej republike. O ďalšom zahraničí ani nehovorím, tam je po nich veľký dopyt. Moja práca je úzko previazaná s budúcnosťou týchto mladých ľudí. Môžu s nami prežívať chvíle, keď sa v laboratóriu darí a robíte na svetových veciach,“ hovorí doktorandka P. Urbancová. Objaviť svet svetelných technológii môžu študenti aj v študijnom programe elektrooptika: https://www.feitcity.sk/co-studovat-na-feit/elektrooptika/.

Cestu úspešnej vedkyne jednoznačne ovplyvňuje zázemie na UNIZA, najmä prof. Pudiš a skvelí ľudia okolo nej. Jej odkazom a túžbou je, aby špičkoví slovenskí študenti nemuseli odchádzať študovať do zahraničia a aby špičkové vedecké tímy mali motiváciu ostať doma na Slovensku. A výzva študentom? „Netreba sa báť technických smerov a treba byť zvedavý. Škola poskytne základ. Ak sa chcú študenti posunúť ďalej v nejakej oblasti, musia si veci len naštudovať. A všetko sa dá zvládnuť, len treba chcieť. Teda, takto sa to aspoň podarilo mne. Šťastný osud vedca si ich potom už nájde,“ dodáva doktorandka Petra Urbancová.