POZVÁNKA

na zasadnutie Volebného zhromaždenia pre voľbu uchádzača na funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční 17.04.2024 od 13:00 hod. v Aule

Čítať viac