English Ukraine

Prehľad dôležitých termínov

Udalosť
Termín
kontrola štúdia pre 3. ročník Bc pre riadny termín štátnic
1.6.2020
odovzdanie bakalárskej práce
do 1.6.2020
kontrola štúdia pre 2. ročník Ing pre riadny termín štátnic
8.6.2020
odovzdanie diplomovej práce
do 8.6.2020
kontrola štúdia pre náhradný termín štátnic Bc aj Ing
14.7.2020
náhradný termín odovzdania záverečných prác
14.8.2020
termín náhradných štátnic
3.9.2020

Harmonogram štátnych skúšok 2019/2020 FEIT UNIZA

Bakalárske štátne skúšky
Inžinierske štátne skúšky
katedra/program
katedra/program
15.06.2020
KTEBI/BMI
-
16.06.2020
KTEBI/BMI, KRIS/A, KEEP/E
-
17.06.2020
KRIS/A, KEEP/E
-
18.06.2020
KEEP/E
-
22.06.2020
KME/E
KTEBI/BMI, KF/F
23.06.2020
KME/ATR
KTEBI/IBMI, KEEP/EE
24.06.2020
KME/ATR, IAS/DT
KTEBI/BMI, KEEP/EE
25.06.2020
IAS/DT
KME/VES, KEEP/EP
30.06.2020
KRIS/RP, AT
01.07.2020
KRIS/RP, AT
02.07.2020
KMIKT/MT, T
09.07.2020
KMIKT/TRI, MI

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk