TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Prečo študovať na FEIT

Stále si kladieš otázku kam ísť študovať?
My sme pre teba vybrali 10 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite.

Kvalita postavená na tradícií

FEIT je fakulta s tradíciou, ktorá počas 65-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším technickým fakultám na Slovensku.

Poskytujeme vzdelanie, ktoré má budúcnosť

Informačné a komunikačné technológie, robotika, biomedicína, elektronika, automatizácia, energetika a multimédiá sú veľmi žiadané oblasti v praxi a kvalitných a dobre pripravených odborníkov, ktorí rozumejú stále zložitejším systémom, je stále nedostatok.

Špičkové vybavenie učební a laboratórií

V poslednom období sme investovali viac ako 10 miliónov EUR do technologického vybavenia laboratórií. Študenti sa vzdelávajú v moderných laboratóriách s technológiami, ktoré sú v súčasnosti využívané v priemyselnej praxi.

Štipendiá až do výšky 1200EUR pre jedného študenta na rok

Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové.

Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí

FEIT má uzatvorených viac ako 60 zmlúv s partnerskými univerzitami po celom svete. Niekoľko mesačným pobytom tak môže študent získať neoceniteľné skúsenosti a priateľov na celý život.

Bezplatné štúdium odbornej angličtiny a nemčiny

Na FEIT vieme aké dôležité je ovládať cudzie jazyky. Preto v spolupráci s našimi priemyselnými partnermi podporujeme študentov v rozvíjaní svojich jazykových schopností.

Uplatniteľnosť absolventov FEIT vo vyštudovanom odbore je 98,6%

Finančné ohodnotenie je samozrejme nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Elektrooptika

Možnosť zapojiť sa do činnosti výskumných skupín na FEIT

Najšikovnejší študenti sú počas štúdia zapájaní priamo do výskumných projektov v mnohých odboroch a laboratóriách, napr. umelá inteligencia, virtuálna realita, vývoj robotov, automatizácia a riadenie, energetika, bezdrôtový prenos energie, hardvér dizajn, 3D modelovanie a tlač, vývoj biomedicínskych riešení, fotonika, IoT (Internet of Things), pohony a motory, elektronika, a ďalších.

Možnosť pracovať na reálnych projektoch v partnerských firmách

Každoročne dostávame ponuky od firiem na rôzne študentské projekty, záverečné práce a pod. Vďaka tomu môžu študenti získať potrebnú prax a následne lukratívne zamestnanie a zárobok.

Prax

Pestrý študentský život

Život na FEIT nie je len o štúdiu. U nás máte o zábavu postarané. Študenti z FEITgroup organizujú pre študentov a zamestnancov každoročný ples, kapustnicu s punčom, Jarné športové hry a mnoho iných akcií. FEIT je aj organizátorom najväčšieho e-športového festivalu na strednom Slovensku UNIZA Masters.

Čerešničkou na torte je možnosť stravovať sa v najlepšej menze na Slovensku, so širokou ponukou kvalitných jedál a navyše všetci prváci na FEIT majú garantované ubytovanie na zmodernizovaných internátoch priamo v areáli univerzity.

Pre štúdium na FEIT nie je potrebné byť expertom v IT a elektrotechnike a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa, všetko potrebné vás naučíme! Máme záujem o motivovaných študentov a študentky (v roku 2018 ich u nás študovalo 13%). Viac informácií o štúdiu nájdeš v našom mestečku FEITcity.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera