TikTok FEIT
English Ukraine

Prečo študovať na FEIT

Stále si kladieš otázku kam ísť študovať?
My sme pre teba vybrali 10 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre štúdium na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite.

Kvalita postavená na tradícií

FEIT je fakulta s tradíciou, ktorá počas 65-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším technickým fakultám na Slovensku.

Poskytujeme vzdelanie, ktoré má budúcnosť

Informačné a komunikačné technológie, robotika, biomedicína, elektronika, automatizácia, energetika a multimédiá sú veľmi žiadané oblasti v praxi a kvalitných a dobre pripravených odborníkov, ktorí rozumejú stále zložitejším systémom, je stále nedostatok.

Špičkové vybavenie učební a laboratórií

V poslednom období sme investovali viac ako 10 miliónov EUR do technologického vybavenia laboratórií. Študenti sa vzdelávajú v moderných laboratóriách s technológiami, ktoré sú v súčasnosti využívané v priemyselnej praxi.

Štipendiá až do výšky 1200EUR pre jedného študenta na rok

Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové.

Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí

FEIT má uzatvorených viac ako 60 zmlúv s partnerskými univerzitami po celom svete. Niekoľko mesačným pobytom tak môže študent získať neoceniteľné skúsenosti a priateľov na celý život.

Bezplatné štúdium odbornej angličtiny a nemčiny

Na FEIT vieme aké dôležité je ovládať cudzie jazyky. Preto v spolupráci s našimi priemyselnými partnermi podporujeme študentov v rozvíjaní svojich jazykových schopností.

Uplatniteľnosť absolventov FEIT vo vyštudovanom odbore je 98,6%

Finančné ohodnotenie je samozrejme nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Elektrooptika

Možnosť zapojiť sa do činnosti výskumných skupín na FEIT

Najšikovnejší študenti sú počas štúdia zapájaní priamo do výskumných projektov v mnohých odboroch a laboratóriách, napr. umelá inteligencia, virtuálna realita, vývoj robotov, automatizácia a riadenie, energetika, bezdrôtový prenos energie, hardvér dizajn, 3D modelovanie a tlač, vývoj biomedicínskych riešení, fotonika, IoT (Internet of Things), pohony a motory, elektronika, a ďalších.

Možnosť pracovať na reálnych projektoch v partnerských firmách

Každoročne dostávame ponuky od firiem na rôzne študentské projekty, záverečné práce a pod. Vďaka tomu môžu študenti získať potrebnú prax a následne lukratívne zamestnanie a zárobok.

Prax

Pestrý študentský život

Život na FEIT nie je len o štúdiu. U nás máte o zábavu postarané. Študenti z FEITgroup organizujú pre študentov a zamestnancov každoročný ples, kapustnicu s punčom, Jarné športové hry a mnoho iných akcií. FEIT je aj organizátorom najväčšieho e-športového festivalu na strednom Slovensku UNIZA Masters.

Čerešničkou na torte je možnosť stravovať sa v najlepšej menze na Slovensku, so širokou ponukou kvalitných jedál a navyše všetci prváci na FEIT majú garantované ubytovanie na zmodernizovaných internátoch priamo v areáli univerzity.

Pre štúdium na FEIT nie je potrebné byť expertom v IT a elektrotechnike a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa, všetko potrebné vás naučíme! Máme záujem o motivovaných študentov a študentky (v roku 2018 ich u nás študovalo 13%). Viac informácií o štúdiu nájdeš v našom mestečku FEITcity.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk