TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zoznam udelených patentov

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia
Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna
Optický vláknový Machov-Zehnderov interferometer s preladiteľným vzduchovým ramenom a spôsob jeho ladenia
Zapojenie bezpotenciálového kontaktu s galvanickým oddelením
Prehĺtací kapsulový endoskop
Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pérotovho interferometra umiestneného na konci optického vlákna
Spôsob prípravy optických vlnovodov s povrchovou fotonickou štruktúrou zo siloxánových polymérnych vlákien

Zoznam zapísaných úžitkových vzorov

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
Zapojenie dvojfázového elektromotora napájaného z jednovetvového maticového meniča so spínaným kondenzátorom z priemyselnej siete
Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, viazanými indukčnosťami a resetovaním magnetického toku

Najvýznamnejšie výstupy z riešenia výskumných projektov

Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera