TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zoznam všetkých patentov

Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien

Číslo patentu: 288623

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/036 G02B 6/26 C08J 5/12 C08L 83/04

Dátum udelenia patentu: 25.10.2018

Laditeľný optický atenuátor vytvorený na základe optického vlákna s kvapalným jadrom a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288513

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/26 G02F 1/355

Dátum udelenia patentu: 09.10.2017

Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna

Číslo patentu: 288489

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10 G02F 1/17

Dátum udelenia patentu: 17.07.2017

Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov

Číslo patentu: 288452

Medzinárodné patentové triedenie: G01J 3/02

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

Laditeľný optický vlnovodný atenuátor pracujúci na princípe termooptického javu a metóda jeho ladenia

Číslo patentu: 288451

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/10

Dátum udelenia patentu: 12.01.2017

Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou optického vlákna s kvapalným jadrom

Číslo patentu: 288430

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 03.11.2016

Spôsob prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxánu

Číslo patentu: 288375

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 6/00 C08G 77/04 C08J 3/24

Dátum udelenia patentu: 08.06.2016

Optický vláknový teplomer

Číslo patentu: 288309

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32

Dátum udelenia patentu: 26.08.2015

Metóda určovania koncentrácie kvapalných binárnych zmesí pikolitrových objemov meraním vyrovnávacej vlnovej dĺžky

Číslo patentu: 288191

Medzinárodné patentové triedenie: G01F 1/74 G01M 11/02

Dátum udelenia patentu: 14.05.2014

Senzor na meranie teploty vytvorený z optického vlákna s kvapalným plášťom

Číslo patentu: 288090

Medzinárodné patentové triedenie: G01K 11/32 G01K 7/36

Dátum udelenia patentu: 27.05.2013

Zapojenie koncovej užívateľskej skrinky interaktívneho televízneho káblového rozvodu

Číslo patentu: 287679

Medzinárodné patentové triedenie: H04N 7/173 H04N 7/16 H04N 7/10 H04N 5/44

Dátum udelenia patentu: 26.04.2011

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Číslo patentu: 287543

Medzinárodné patentové triedenie: G01B 9/02 G01J 11/00 G01M 11/00

Dátum udelenia patentu: 27.12.2010

Spôsob vytvárania sústav dioptrických prvkov

Číslo patentu: 287274

Medzinárodné patentové triedenie: G02B 17/00

Dátum udelenia patentu: 12.04.2010

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Číslo patentu: 284602

Medzinárodné patentové triedenie: G01R 17/02 H02H 3/28

Dátum udelenia patentu: 20.06.2005

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera