TikTok FEIT
English Ukraine

Laboratória

INŠTITÚT AURELA STODOLU

Laboratórium tenkých vrstiev
Laboratórium pre výskum alternatívnych zdrojov energie
Laboratórium simulácií a modelovania
Laboratórium na testovanie fotovoltaických článkov
Laboratórium pre výskum fotoelektrochemických procesov

KATEDRA FYZIKY

Laboratórium akustiky
Laboratórium čiastočných výbojov
Technické laboratórium
Laboratórium Optiky
Laboratórium laserových technológií
Laboratórium mikroskopií

KATEDRA MERANIA A APLIKOVANEJ ELEKTROTECHNIKY

Laboratórium diagnostiky elektrických zariadení
Laboratórium diagnostiky elektrických strojov
Výskumné laboratórium elektrotechnických materiálov

KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY

Laboratórium elektromagnetickej kompatibility
Laboratórium fyzikálnych modelov
Laboratórium doktorandského výskumu
Laboratórium pre výskum pohonov malého výkonu
Laboratórium výkonovej elektroniky
Laboratórium priemyselnej automatizácie
Laboratórium mikroprocesorov a DSP
Laboratórium logických obvodov
Laboratórium mikroelektroniky
Laboratórium autotroniky a elektromobility
Laboratórium elektronických zariadení
Laboratórium pre simulačné jazyky v elektrotechnike

KATEDRA MULTIMÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Laboratórium digitálneho spracovania videa
Laboratórium multimediálnych technológií
Laboratórium digitálnych komunikácií
Laboratórium mobilných komunikácií
Laboratórium optických komunikácií
Laboratórium analógových obvodov a systémov
Laboratórium zdravotníckych aplikácií

KATEDRA RIADIACICH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Laboratórium riadenia priemyselných procesov
Laboratórium riadenia bezpečnostne kritických riadiacich systémov
Laboratórium riadenia dopravných procesov
Laboratórium IoT technológií
Laboratórium Betamont a tunelových systémov
Laboratórium modelovania a simulácií
Laboratórium teórie automatického riadenia a spracovania signálov
Laboratórium mikropočítačov a robotiky
Laboratórium počítačových sietí a bezpečných komunikácií

KATEDRA TEORETICKEJ ELEKTROTECHNIKY A BIOMEDICÍNSKEHO INŽINIERSTVA

Laboratórium elektromagnetických metód
Laboratórium experimentálnej elektrotechniky
Laboratórium biomedicínskeho inžinierstva

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A ELEKTRICKÝCH POHONOV

Laboratórium elektroenergetiky
Laboratórium vysokého napätia
Laboratórium kvality elektrickej energie
Laboratórium riadenia elektrických pohonov
Laboratórium NI304 – Centrum excelentnosti výkonových elektrotechnických systémov a materiálov pre ich komponenty
Laboratórium elektrickej trakcie
Laboratórium elektrických strojov

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk