TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Laboratória

Image

INŠTITÚT AURELA STODOLU

Laboratórium tenkých vrstiev
Laboratórium simulácií a modelovania
Laboratórium pre výskum fotoelektrochemických procesov
Laboratórium testovania optických senzorových sietí

KATEDRA FYZIKY

Laboratórium akustiky a dielektrických meraní
Laboratórium čiastočných výbojov
Technické laboratórium
Laboratórium Optiky
Laboratórium laserových technológií
Laboratórium mikroskopií

KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY

Laboratórium elektroniky
Laboratórium progresívnych meničových systémov
Laboratórium autodiagnostiky
Laboratórium virtuálnej inštrumentácie
Laboratórium elektromagnetickej kompatibility
Laboratórium doktorandského výskumu
Laboratórium výkonovej elektroniky
Laboratórium priemyselnej automatizácie
Laboratórium logických obvodov
Laboratórium autotroniky a elektromobility

KATEDRA MULTIMÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Laboratórium digitálneho spracovania videa
Laboratórium multimediálnych technológií
Laboratórium digitálnych komunikácií
Laboratórium mobilných komunikácií
Laboratórium optických komunikácií
Laboratórium analógových obvodov a systémov
Laboratórium zdravotníckych aplikácií
Laboratória integrovanej fotoniky a optických komunikačných a senzorických systémov

KATEDRA RIADIACICH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Laboratórium modelovania a simulácií
Laboratórium teórie automatického riadenia a spracovania signálov
Laboratórium mikropočítačov a robotiky
Laboratórium počítačových sietí a bezpečných komunikácií
Laboratórium priemyselných riadiacich systémov B&R
Laboratórium priemyselných riadiacich systémov SIEMENS
Laboratórium experimentálnych prác
Laboratórium autonómnych mobilných systémov
Laboratórium mikropočítačov a robotiky

KATEDRA TEORETICKEJ ELEKTROTECHNIKY A BIOMEDICÍNSKEHO INŽINIERSTVA

Laboratórium experimentálnej elektrotechniky
Laboratórium elektromagnetickej biokompatibility (EMCare Lab)
Laboratórium neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky (HemodynamiX Lab)
Laboratórium vývoja medicínskej elektroniky a 3D tlače (MedVeT Lab)
Laboratórium informačných systémov a spracovania medicínskych dát (MedSoft Lab)
Laboratórium inovatívnych medicínskych technológií (MedIno Lab)
Laboratórium nedeštruktívneho vyšetrovania (DEFECTO Lab)
Laboratórium elektrických obvodov a simulácií (EOS Lab)

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A ELEKTRICKÝCH POHONOV

Laboratórium elektrických strojov
Laboratórium elektrických sietí
Laboratórium mikropočítačovej techniky NXP
Laboratórium testovania elektrických pohonov
Laboratórium elektrických pohonov
Image

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera