TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Kontakty

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2051
e-mail: sekrdek@feit.uniza.sk

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: info@feit.uniza.sk

Otváracie hodiny a kontakty na Referát pre vzdelávanie FEIT.

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach


Napíšte nám

    Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera