TikTok FEIT
English Ukraine

REFERÁT PRE VZDELÁVANIE

ÚRADNÉ HODINY

pondelok – štvrtok

09:00 – 11:00
13:00 – 14:00

+421 915 778 524,
+421 41 513 2063, 2064

studref@feit.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky
Bc. Viera Beláková / +421 41 513 2064 / viera.belakova@feit.uniza.sk
Bc. Emília Pekarová / +421 41 513 2063 / emilia.pekarova@feit.uniza.sk