TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Habilitačné a inauguračné konanie

FEIT UNIZA má udelenú akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v týchto odboroch:

silnoprúdová elektrotechnikaelektrotechnológie a materiályautomatizáciatelekomunikácie

Postup pri získavaní titulu docent:

Postup pri získavaní titulu docent (aktuálne)

Postup pri získavaní titulu docent (platné od 25.11.2021 do 19. 4. 2022)

Postup pri získavaní titulu docent (platné od 18.02.2021 do 24.11.2021)

Postup pri získavaní titulu profesor:

Postup pri získavaní titulu profesor (aktuálne)

Postup pri získavaní titulu profesor (platné od 25.11.2021 do 19. 4. 2022)

Postup pri získavaní titulu profesor (platné od 18.02.2021 do 24.11.2021)

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera