TikTok FEIT
English Ukraine

Inžinierske štúdium

Pozrite sa , aké predmety môžete študovať počas štúdia

Termín zápisu do vyššieho ročníku je vždy schválený pre daný akdemický rok.


Dôležité termíny a udalosti

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk