TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Zápisy - FEIT 2022/2023 - ONLINE

Do 1. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA - ONLINE

11. - 12.07.2022

Podľa pokynov na dekréte o prijatí

Do 2. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA - ONLINE

06.09.2022

automatizácia,  biomedicínske inžinierstvo,

 elektrotechnika, multimediálne

technológie, komunikačné a informačné technológie

Do 3. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA - ONLINE

07.09.2022

automatizácia, biomedicínske inžinierstvo,

 elektrotechnika, multimediálne

technológie, komunikačné a informačné technológie


Do 1. ročníka INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA - ONLINE

08.09.2022

Podľa pokynov na dekréte o prijatí

Do 2. ročníka INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA - ONLINE

09.09.2022

biomedicínske inžinierstvo, fotonika,  multimediálne inžinierstvo, riadenie procesov, telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo,
výkonové elektronické systémy


Do 1. ročníka DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA - PREZENČNE

05.09.2022

Podľa pokynov na dekréte o prijatí

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera