English Ukraine

Zápisy - FEIT 2020/2021

Do 1. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTUDIA

  • Priebežne do 30.06.2020

Do 2. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTUDIA (miestnosť BD 125)

07.09.2020

08:00 - 14:00

Elektrotechnika, Autotronika, Biomedicínske inžinierstvo

08:00 - 14:00

Automatizácia, Multimediálne technológie, KIT

Do 3. ročníka BAKALÁRSKEHO ŠTUDIA (miestnosť BD 125)

08.09.2020

08:00 - 14:00

Elektrotechnika, Automatizácia, Biomedicínske inžinierstvo

08:00 - 14:00

Autotronika,Multimediálne technológie, KIT

IAS Liptovský Mikuláš - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

07.09.2020

08:00 - 14:00

2. ročník


Do 1. ročníka INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA (miestnosť BD 125)

09.09.2020

miestnosť BD 125

podľa pozvánky na dekréte

miestnosť BD 125

podľa pozvánky na dekréte

Do 2. ročníka INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA (miestnosť BD 125)

10.09.2020

8:00 – 14:00

Biomedicínske inžinierstvo, Multimediálne inžinierstvo, Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

8:00 – 14:00

Elektrické pohony, Elektroenergetika, Riadenie procesov, Výkonové elektronické systémy, Fotonika,

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk