English Ukraine

Doktorandské štúdium


Dôležité termíny a udalosti

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Peter Braciník, PhD. / +421 41 513 2057 / peter.bracinik@feit.uniza.sk