English Ukraine

Doktorandské štúdium

(Interné predpisy UNIZA a legislatíva SR)


Dôležité termíny a udalosti

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk