English Ukraine

Kam po škole

K najlepším. Už popri štúdiu študenti bežne absolvujú platené stáže v TOP
firmách v rámci regiónu, ale aj v zahraničí. Výnimkou nie sú ani pracovné ponuky už počas štúdia. Uplatniteľnosť absolventov FEIT vo vyštudovanom odbore je 98,6%. Podľa aktuálneho rebríčka záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl (podľa profesia.sk), je Fakulta elektrotechniky a informačných technológií dlhodobo na popredných pozíciách.

Najväčší zamestnávatelia našich absolventov a zároveň partneri fakulty

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk