English Ukraine

ŠVOS (študentská vedecko-odborná súťaž)

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk