English Ukraine

Vedenie fakulty

Image

Dekan Fakulty elektrotechniky
a informačných technológií

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: pavol.spanik@feit.uniza.sk


Image

Prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
tel.: +421 41 513 2057
e-mail: peter.bracinik@feit.uniza.sk

Image

Prodekan pre rozvoj a zahraničné styky

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
tel.: +421 41 513 2066
e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk

Image

Prodekan pre vedu a výskum

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
tel.: +421 41 513 2058
e-mail: peter.hockicko@feit.uniza.sk


Image

Tajomníčka fakulty

Ing. Katarína Jurošková
tel.: +421 41 513 2052
e-mail: katarina.juroskova@feit.uniza.sk