TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Vedenie fakulty

Image

Dekan Fakulty elektrotechniky
a informačných technológií

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
tel.: +421 41 513 2051
e-mail: pavol.spanik@feit.uniza.sk


Peter Hockicko

Prvý prodekan a prodekan pre vedu a výskum

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
tel.: +421 41 513 2058
e-mail: peter.hockicko@feit.uniza.sk

Mariana Beňová

Prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
tel.: +421 41 513 2119
e-mail: mariana.benova@feit.uniza.sk

Peter Brida

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
tel.: +421 41 513 2066
e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk

Marek Roch

Prodekan pre informačné systémy

doc. Ing. Marek Roch, PhD.
tel.: +421 41 513 2065
e-mail: marek.roch@feit.uniza.sk


Image

Tajomníčka fakulty

Ing. Katarína Jurošková
tel.: +421 41 513 2052
e-mail: katarina.juroskova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera