TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Kolégium dekana

Predseda

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD.
pavol.spanik@uniza.sk

Interní členovia

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
mariana.benova@uniza.sk

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
peter.bracinik@uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
peter.brida@uniza.sk

prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
michal.frivaldsky@uniza.sk

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
peter.hockicko@uniza.sk

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
robert.hudec@uniza.sk

prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EUR ING
ales.janota@uniza.sk

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
ladislav.janousek@uniza.sk

doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
stanislav.jurecka@uniza.sk

Ing. Katarína Jurošková
katarina.juroskova@uniza.sk

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
dusan.pudis@uniza.sk

doc. Ing. Marek Roch, PhD.
marek.roch@uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera