TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Tematické okruhy na prijímacie skúšky

Inžinierske štúdium

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera