OZNAM O KONANÍ

Dňa 20.12.2023 sa o 13:00 hod. v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA (Nová menza) bude konať zasadnutie Volebného zhromaždenia pre voľbu uchádzača na funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informačných technológií

Čítať viac