SEPS PONTIS

Vďaka Nadácii Pontis, sme prostredníctvom Nadačného fondu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy inovovali vzdelávanie v oblasti Kvality elektrickej energie. Cez podporený projekt sa nám podarilo poskytnúť študentom prístup k najnovšej generácii sieťových analyzátorov kvality a tak im dať možnosť plnohodnotne sa pripraviť na riešenie úloh z oblasti merania ukazovateľov kvality elektrickej energie a šírenia sa nepriaznivých vplyvov v elektrizačnej sústave.

Bližšie info SEPSTU_23003