Dokončenie realizácie grantu od Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Posledné dva týždne síce boli hektické, ale podarilo sa nám dodržať termín realizácie grantu. Výsledkom nášho snaženia je nová fakultná veľkokapacitná počítačová učebňa.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali a samozrejme Nadačnému fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava za poskytnutie príspevku.

Bližšie informácie: https://feit.uniza.sk/2022/07/grant-z-nadacneho-fondu-slovenska-elektrizacna-prenosova-sustava-nadacii-pontis/