Grant z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

V apríli tohto roku sa FEIT podarilo získať grant z Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis vo výške 69 076,49 EUR na projekt Vytvorenie fakultnej veľkokapacitnej počítačovej učebne.

Na tento účel bol použitý priestor na I. poschodí budovy BD, v ktorom sa pôvodne nachádzala knižnica a kancelárie. Daný priestor prešiel veľkou stavebnou rekonštrukciou, ktorá bola ukončená v posledných dňoch.