Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS pre inžiniersky a bakalársky stupeň štúdia na FEIT UNIZA

Dňa 8. 4. 2021 sa uskutoční študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS pre inžiniersky a bakalársky stupeň štúdia na FEIT UNIZA, ktorú bude možné sledovať cezlink: 

https://www.youtube.com/watch?v=8kOx-di95AU

Harmonogram

 • 9:00 – 9:15
  Otvorenie súťaže
 • 9:15 – 9:30
  Bc. Prôčka Patrik, Korelačné mapovanie zmien perfúzie subkutánneho tkaniva s využitím fotopletyzmografického zobrazovania
 • 9:30 – 9:45
  Bc. Štech Adam, Digitalizácia a 3D rekonštrukcia modelov archeologických nálezov
 • 9:45 – 10:00
  Bc. Timko Martin, IoT platforma pre komunikáciu súkromných dopravných prostriedkov s používateľskou aplikáciou prostredníctvom cloudu
 • 10:00 – 10:15
  Kekelák Juraj
  , Digitálne dvojča elektronickej vačky pre aplikácie presného polohovania
 • 10:15 – 10:30
  Kubíček Jakub
  , Bezkontaktné monitorovanie srdcovej činnosti počas športovej aktivity
 • 10:30 – 10:45
  Mrena Daniel, Pracovisko interferenčnej litografie na vytváranie dvojrozmerných difrakčných štruktúr
 • 10:45 – 11:00
  Priečinský Filip
  , Oboňa František, Michalka Daniel Vývoj GM-Kryochladiču s využitím 3D tlače
 • 11:00 – 11:15
  Spišiak Michal, Rozpoznávanie symbolov pomocou hlbokých neurónových sietí
 • 12:00
  vyhodnotenie

Srdečne pozývame k sledovaniu aj ostatných študentov a zamestnancov fakulty aj univerzity.