Príkaz rektora č. 1/2021

na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA v rámci implementácie uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vydáva príkaz rektora,