Pedagogický proces na FEIT bude prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams

MS Teams

V zmysle Dodatku č. 1. k Príkazu rektora č. 15/2020, článku 1 bude pedagogický proces na FEIT prebiehať aj naďalej prostredníctvom MS Teams. Prednášky budú realizované podľa platného rozvrhu. Časové a organizačné zabezpečenie cvičení a seminárov bude v kompetencii príslušného vyučujúceho s tým, že je odporúčané držať sa čo najviac platného rozvrhu.

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie