Informácia k priebehu ďalšieho štúdia na FEIT

V súvislosti s veľkým množstvom otázok týkajúcich sa ďalšieho priebehu letného semestra, priebehu záverečných skúšok a prijímacieho konania pre druhý a tretí stupeň štúdia Vás chceme informovaťže v súčasnosti finalizujeme úpravu fakultného harmonogramu Akademického kalendára pre akademický rok 2019/2020v ktorom budú uvedené všetky dôležité termíny. O výslednej verzii Vás budeme už čoskoro informovať cez web stránku fakulty, sociálne siete a mailom.

Prosíme Vás však o trpezlivosť, lebo stanovenie niektorých termínov je závislé od rozhodnutia, ako formou budeme realizovať napr. štátne záverečné skúšky a pod. 

Zároveň pre Vás pripravujeme metodický pokyn, v ktorom bude vysvetlené, ako bude prebiehať odovzdávanie záverečných prác, priebeh štátnic, atď.