OZNAM – študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

FEIT UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS,ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:          

  • 09. 03. 2020 – 13. 03. 2020 pre doktorandský stupeň,
  • 30. 03. 2020 – 03. 04. 2020 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,

v týchto oblastiach výskumu:

  • elektrotechnika, mechatronika, autotronika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
  • informatické vedy, automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
  • biomedicínske inžinierstvo,
  • elektrotechnológie a materiály.

V jednotlivých stupňoch štúdia budú finančne ocenené prvé tri miesta. Víťazi PhD. štúdia sa môžu navyše zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2020 v Prahe.

Ďalšie informácie nájdete priebežne na internetovej stránke fakulty.