GAME JAM – medzinárodná spolupráca pre vývoj počítačových hier

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií, FEIT, UNIZA spoločne s Fakultou umenia v Cieszyne (Univerzita Sliezska v Katowiciach, Poľsko) riešia spoločne projekt „GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí.“ Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu cezhraničného odborného vzdelávania v oblasti multimediálnych technológií, vytvorením fóra pre prezentáciu herného priemyslu a firiem pôsobiacich v tejto oblasti v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Hlavným prínosom projektu bude vytvorenie spoločných GAME JAMov, t. j. udalostí, kde budú študenti oboch univerzít v tímoch vytvárať hry, súťažiť, vymieňať si skúsenosti a naviac stretnú sa s expertmi z herného priemyslu.

Do projektu sa môžu zapojiť študenti, ktorí sa zaujímajú o oblasť game design-u. Čakať ich bude duálny spôsob výučby ako na Slovensku tak aj v Poľsku a pracovať budú v zmiešanom poľsko-slovenskom tíme. Výučba bude zameraná hlavne na vývoj počítačových hier v tíme študentom pod dohľadom pedagógov a bude sprevádzaná stretnutiami v rámci workshopov typu game-jam. Pre potreby projektu, obe inštitúcie zabezpečia nové laboratória so špičkovou technikou. Do vyučovacieho procesu budú pozvaný aj odborníci herného priemyslu. Takáto forma výučby pripraví študentov pracovať v medzinárodnom tíme a agilne reagovať na problémy vývoja IT projektov.

O možnostiach prihlásenia sa do tohto špeciálneho tímu Vás budeme informovať. Viac informácií o projekte nájdete na webe: https://feit.uniza.sk/gamejam/